Selecteer een pagina

Disclaimer

van Ideeënrijk®

Logo Ideeënrijk™

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website van Ideeënrijk™. Door deze website te bezoeken stemt u in met de toepassing van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijkgebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op onze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website mogen wij zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-bereikbaarheid van deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ons. Het is niet toegestaan om de website, teksten, logo’s, grafische vormgeving en/of foto’s openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ideeënrijk™.

Eigen verantwoordelijkheid

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij selecteren en de manier waarop zij deze informatie gebruiken. De gepubliceerde informatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik voor geïnteresseerden.